• شماره تماس

    03136291083

  • آدرس

    اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64

مطالب و مقالات بخش قوانین

قانون اساسی فرانسه

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
قانون اساسی فرانسه

جمهوری فرانسه‏ و ملتهای سرزمینهای ماورا بحار با برخورداری از آزادی کامل‏ این‏ قانون‏ اساسی را تصویب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشکیل‏ یک‏ اتحادیه‏ بر اساس‏ برابری و همبستگی اقدام‏ می نماید

ادامه مطلب ...

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ادامه مطلب ...

محل حصول نتیجه‌ی مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه است

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
محل حصول نتیجه‌ی مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه است

محل حصول نتیجه‌ی مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه است

ادامه مطلب ...

از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

از مجـازات بلامحـلی صـدور در ۱۳۱۱ تا آخرین اصلاحات ۱۳۸۲

ادامه مطلب ...

افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از ابتدای سال۱۳۸۹

ادامه مطلب ...

از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ی آن، دیه کامل دارد

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ی آن، دیه کامل دارد

از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ی آن، دیه کامل دارد

ادامه مطلب ...

قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

قانون اخذ رضایت زن از شوهر برای درمان، نیازمند بازنگری است

ادامه مطلب ...